Likwidacja szkód NNW prowadzona jest w systemie bezkomisyjnym – poszkodowany nie ma obowiązku stawiania się na komisji lekarskiej.

Wypadek ze szkolnego ubezpieczenia NNW można zgłosić:
1. Za pośrednictwem infolinii pod nr tel. 801 107 107, 58 555 5 555
2. Poprzez formularz na stronie www: https://zgloszenieszkody.ergohestia.pl/#/wizard/step1?brand=ihestia
3. Pisemnie na adres: Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A., ul. Hestii 1, 81-731 Sopot.
4. Poprzez osobiste konto w portalu iHestia na stronie: ihestia.ergohestia.pl

Na każdym etapie likwidacji szkody, mogą Państwo skorzystać z pomocy naszych agentów:
– Natalia Macionczyk, tel. 797 609 404, 32 42 32 058
– Rafał Kowalczyk, tel. 507 076 735